Onlayn müraciət

 • *Kreditin məqsədi
 • Neçə ədəd
 • *Ümumi məbləğ
 • *Kreditin məbləği
 • Adı, Soyadı, Atasının Adı
 • *Mobil telefonu
 • E-mail
 • Təşkilatın adı
 • Aylıq qəlir
 Sənədlərinizi (Şəxsiyyət Vəsiqəsi) elektron poçt vasitəsi ilə bizə təqdim etməklə siz kredit tarixçənizin bizim tərəfimizdən Mərkəzi Bankın kredit reyestrində yoxlanılmasına razılıq verirsiniz:

Yuxarıda təqdim etdiyim məlumatların doğruluğunu təsdiq edirəm və ödəniş qabiliyyətimin yoxlanılması üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının kredit reyestrində mənim haqqımda olan bütün məlumatların Bank tərəfindən sorğu edilməsinə və alınmasına əvvəlcədən öz razılığımı bildirirəm. Bu razılıq Bank qarşısında öhdəlik yarandığı halda ona xitam verilənədək qüvvədədir və geri götürülməyəcəkdir.

 

 

 • Etiraz etmirəm
 •